18 november, 2008

Velkommen til Startmøte

Andøy Padleklubb inviterer ungdom, foreldre og andre interesserte til å delta på en
”Startmøte-kveld”.
Et ”Startmøte”…
  • er en motiverende kveld der klubben settes i sentrum.
  • er klubbens mulighet til å se på seg selv, finne ut hvor man er, hvor man vil og hvordan.
  • har som mål å komme frem til konkrete tiltak som omgående kan igangsettes i klubben for å få den til å fungere bedre.
  • øker engasjementet i klubben – gir en vitamininnsprøyting.
  • vil gjøre klubben til et bedre sted å være.
    avdekker diverse opplæringsbehov, kurs etc.

Resultatet av en slik kveld vil legge et godt grunnlag for klubbens videre arbeid i tiden framover.
Møtet gjennomføres i Servicebygget på Andenes Camping, Torsdag 20.nov Kl 1800.

Arbeidet tar ca 3-4 timer og ledes av en skolert klubbguide fra Nordland Idrettskrets. Gjennom bruk av utradisjonelle metoder blir alle møtedeltakerne aktivisert og det blir skapt stort engasjement.

  • Klubbguiden har god erfaring fra klubbarbeid og kan stille de riktige spørsmålene.
  • Klubben kjenner best de lokale forutsetningene og kan finne frem til de beste løsningene.

Det er viktig at klubben er godt representert på et startmøte. Derfor håper vi på godt oppmøte av representanter fra styre, foreldre og ungdom. Med disse gruppene tilstede er forutsetningene gode for at klubben vil finne de beste løsningene.

Klubben oppfordrer derfor alle til å møte opp til en engasjerende og motiverende kveld!

Ta med drikke og noe godt å bite i.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Leder i Andøy Padleklubb, Berit Karlsen, tlf: 40222926 E-post: tlokkeno@yahoo.no eller
Klubbguide Ole Petter Bergland, tlf 76 14 88 88 og 918 600 03 og naturop@nordlysnett.noVel møtt
Mvh
Styret i Andøy Padleklubb

Mørketidspadling

Mørketidspadling på onsdag 19. nov kl. 18.
Vi møtes på stranda hos Odd- Gunnar.
Ta kontakt med Siri på 91838371 eller siri.loken@gmail.com dersom du blir med.

Bloggarkiv