Tilbud

Her er tilbudet til våre medlemer. Kom gjerne med ideer hvis det er noe du savner, eller har lyst til å være med å dra i gang. Vi ønsker oss mer aktivitet for barn og ungdom, og SUP.  

Rabatt på padlekurs

Vi jobber for medlemmene våre og har en god klubbrabbat på padlekurs og leie av utstyr under kurset. Du trenger ikke å være med i Andøy padleklubb for å ta kurs, men det vil alltid lønne seg.

Dersom du har tatt Våttkort introkurs hav hos Andøy padleklubb, får du rabatt tilsvarende kursprisen du betalte når du melde deg på grunnkurs.

Dersom du har tatt Våttkort introkurs hav et annet, sted får du 500 kroner i rabatt når du melder deg på grunnkurs hos oss.  

Lån av utstyr

På klubbens egne arrangementer får medlemmer låne padleutstyr, kajakk og tørrdrakt gratis for å delta. 

Klubbens medlemmer som har Våttkort Grunnkurs Hav, kan også leie utstyr for å dra på tur utenom klubbturene. Vi har ikke mulighet for å drive utleie til turister eller andre enn klubbmedlemmene. De oppfordres til å heller bruke en av de kommersielle utleierne i kommunen.

Dagspris: 500 kroner for komplett pakke med kajakk og tørrdrakt.
Helgepris: 800 kroner for komplett pakke med kajakk og tørrdrakt

Det er et eget opplegg for ungdom og unge voksne som tar instruktørutdaning gjennom klubben, eller inngår i turledergruppa. Disse låner utusyret gratis som en del av utdanninga. Ta kontakt med skoleansvarlig Martn Kristiansen dersom du vil bli instruktør eller vøre med i turledegruppa. 

Klubbturer

De fleste klubbturene våre går fra klubbhuset onsdags ettermiddag klokka 18.00.

I helgene hender det at vi pakker utstyret med oss og drar andre steder for å padle.

Vi trenger flere som vil være med å lede klubbturene. Ta kontakt dersom du har lyst til å bli instruktør eller turleder.

Våre padlekurs

Vi arrangerer Våttkort-kurs med godkjente instruktører fra Norges padleforbund. Klubbens instruktører er Martin Kristiansen og Benedicte Reinnøk.

Du kan lese mer om Våttkort-kursene hos Norges padleforbund:

https://padling.no/vaattkort/

Intro Hav Våttkort

Dette er et tretimers introduksjonskurs til havpadling. Her lærer du det mest grunnleggende om kajakken og utstyret og hvordan det brukes. Du trenger ikke p ta dette kurset før du begynner på grunnkurset. Er du interessert i å ha padling som hobby, bør du begynne rett på grunnkurset.

Grunnkurs Hav Våttkort

Dette er et 16-timers kurs som går over ei helg, der du lærer å padle selvstendig og i gruppe. Foruten padleteknikk handler kurset mye om å gjøre gode vurderinger i forhold til vær og farvann. Du lærer også teknikker for kameratredning og egenredning. Du trenger ikke å ha tatt introkurs før du begynner på dette kurset. 

De aller fleste stedene må du ha grunnkurs for å få leie padleutstyr.

Teknikkurs Hav Våttkort

Dette er et 16-timers kurs som gjør deg til en tryggere padler og en ressurs i padlemiljøet. Du lærer mye om padleteknikk, skadeforebygging og det å padle sammen med andre. I tillegg er det stort fokus på å utvikle flere metoder for kameratredning og egenredning. Blant annet redning og sleping av skadet padler.

De som inngår i klubbens turledergruppa vil vi helst ha opp på dette nivået. 

Aktivitetslederkurs Våttkort

Dette kurset arrangere vi ikke selv, men i samarbeid med en av de andre klubbene i Vesterålen, Lofoten og Ofoten. Du kan delta privat, eller gjennom klubben dersom du vil holde kurs for klubben senere. Etter å ha tatt aktivitetslederkurs kan du arrangere intro- og grunnkurs og lede padleaktivtet i klubbene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Bloggarkiv