21 mars, 2009

Det nye styret i Andøy padleklubb

Styret ble valgt på årsmøte 29. april 2010:
 
Styreleder :                 Odd Gunnar Sjåfjell
Nestleder :                  Svein Madsen
 Kasserer/sekretær :     Stig Berg-Larssen
 Styremedlem :             Ann Mari Kiil
 Styremedlem :            Cato Wangen
 Varamedlem :             Frank Wiggen
Varamedlem :             Terje Løkke
 
 Revisor :                     Rune Rydningen

Valgkomite :                Kurt Spjelkavik
                                  Svein Madsen
                                  Terje Løkke

Materialforvalter : Arnt Inge Jakobsen
Aktivitetsleder :   Frank Wiggen
Kursinstruktører : Odd Gunnar Sjåfjell

Bloggarkiv