04 mai, 2021

Årsmøtet 2021 er holdt

Det nye styret består av leder Frank Skjolde, styremedlemmene Martin Kristiansen, Trude Øygård, Benedicte Reinnøk og varamedlem Sissel Joramo.

Det nye styret går nå i gang med å lage terminliste, med datoer for klubbturer, grunnkurs og teknikkurs.

Følg oss på Facebook for ukentlige oppdateringer av klubbaktiviteten: facebook.com/groups/AndoyPk

Bloggarkiv