19 april, 2009

Innmelding i klubben

Innmelding og kontingent for 2009:

Enkeltmedlem: kr 400
Familiemedlem: kr 675
Ungdomsmedlem (tom.18 år): kr 125

Andøy Padleklubb har kontonr 4570 14 68957

Skriv inn navn og fødselsdato på alle i merknader på betalingsblanketten.

Bloggarkiv